جستجو > مطالب علمی > آبرسانی و دفع فاضلاب > محاسبات آب گرم مصرفی

محاسبه آب گرم بهداشتی مصرفی ساختمان (بخش چهارم:تعیین قطر لوله‌های مدار برگشت آب گرم مصرفی)

محاسبه آب گرم بهداشتی مصرفی ساختمان (بخش چهارم:تعیین قطر لوله‌های مدار برگشت آب گرم مصرفی)

با داشتن مقدار دبی آبگرم در داخل لوله اصلی برگشت که همان دبی پمپ مدار برگشت آبگرم است و در نظر گرفتن افت فشار مناسب که معمولا 2.5 فوت آب در هر 100 فوت طول معادل لوله است، می‌توان از جدول زیر اندازه مناسب قط لوله اصلی برگشت را بر حسب اینچ بدست آورد.

--

محاسبه آب گرم بهداشتی مصرفی ساختمان (بخش سوم:سیستم لوله‌کشی سیرکوله آب گرم بهداشتی مصرفی)

محاسبه آب گرم بهداشتی مصرفی ساختمان (بخش سوم:سیستم لوله‌کشی سیرکوله آب گرم بهداشتی مصرفی)

برای هر وسیله بهداشتی به علت برابر شدن افت فشار لوله‌کشی، سایز لوله آب سرد و گرم با هم برابر است. طبق استاندارد ASHRAE چنانچه طول مسیر لوله‌کشی بیشتر از ۱۰۰ فوت (تقریبا 30 متر) باشد، نصب سیستم سیرکولاسیون آب گرم (اجرای خط برگشت آب گرم) ضروری است. مراحل طراحی این سیستم دقیقا مشابه شبکه توزیع آب مصرفی بوده و تنها روش محاسبه دبی آب گردشی متفاوت است. در شبکه‌های کوچک می‌توان به ازای هر ۲۰ واحد مصرف، gpm ۱ دبی برای پمپ سیرکولاتور در نظر گرفت. اساس این طرح از لوله‌کشی، صرفه جویی در مصرف آب و انرژی است. توصیه می‌شود سایز خط برگشت آبگرم همواره دو سایز کوچکتر از خط رفت آب گرم باشد (2 سایز رده‌بندی شده و نه نصف). توجه شود که لوله برگشت آب گرم از آخرین مصرف‌کننده منشعب شده و به منبع آبگرم باز می‌گردد.

--

محاسبه آب گرم بهداشتی مصرفی ساختمان (بخش دوم:محاسبه ظرفیت حرارتی مخزن آب گرم)

محاسبه آب گرم بهداشتی مصرفی ساختمان (بخش دوم:محاسبه ظرفیت حرارتی مخزن آب گرم)

پس از محاسبه مقدار واقعی آبگرم مصرفی، می‌بایست بار حرارتی ناشی از آن را محاسه نمود. ظرفیت حرارتی مخزن آب گرم باید به اندازه‌ای باشدکه گرمای لازم برای گرم کردن مقدار آب گرم را تامین کند.

--

محاسبه آب گرم بهداشتی مصرفی ساختمان (بخش اول:محاسبه مصرف واقعی آب گرم بهداشتی)

محاسبه آب گرم بهداشتی مصرفی ساختمان (بخش اول:محاسبه مصرف واقعی آب گرم بهداشتی)

در هر ساختمان که محل سکونت یا اقامت انسان باشد، همه لوازم بهداشتی که برای حمام کردن، شستشو، پخت و پز، تمیزکاری، رختشویی و نگهداری ساختمان در آن نصب شده اند باید با آب گرم مصرفی هم تغذیه شوند. مقدار آبگرم مصرفی هر ساختمان به کاربری ساختمان و شرایط مصرف بستگی دارد. به طور کلی هدف از محاسبه میزان آبگرم مصرفی ساختمان، بدست آورن ظرفیت منبع آبگرم مصرفی و محاسبه بار حرارتی است که بابت تهیه آبگرم مصرفی ساختمان به دیگ (بویلر) تحمیل می‌کند.

--