جستجو > مطالب علمی > گرمایش، سرمایش و تهویه > آسایش حرارتی

آسایش حرارتی (بخش اول)

آسایش حرارتی (بخش اول)

هدف اصلی سیستم‌های تهویه، برآورده کردن الزامات ساختمان از نظر کیفیت هوای داخل و آسایش حرارتی می‌باشد. براساس استاندارد ASHRAE55، شرايط آسايش حرارتی حالتی ذهنی است که در آن، افراد ساکن در فضا از شرایط حرارتی محیط ابراز رضایت می‌کنند. برای تعیین شرایط آسایش حرارتی از دو روش استفاده می‌شود.

--

آسایش حرارتی (بخش دوم)

آسایش حرارتی (بخش دوم)

عوامل تاثیرگذار بر آسایش حرارتی پیش از این از آنها یاد شد، هیچ یک به تنهایی تامین کننده شرایط آسایش نیستند. حتی بازه‌های قابل قبولی که برای آنها ذکر می‌گردد نیز تضمین کننده شرایط آسایش نمی‌باشد. به عنوان مثال نمی‌توان دمای 16 الی 28 درجه سانتی‌گراد را مناسب دانست بدون اینکه به رطوبت توجه داشت یا نمی‌توان ذکر کرد که رطوبت بین 30 الی 60 درصد مناسب است بدون اینکه سرعت هوا را در نظر گرفت. بنابراین عواملی که به آنها اشاره گردید بایستی در تعامل با یکدیگر باشند تا به کمک آنها بتوان شرایط مشخصی را به عنوان آسایش حرارتی در نظر گرفت.

--