جستجو > مطالب علمی > گرمایش، سرمایش و تهویه > سایکرومتریک

سایکرومتریک (بخش دوم)

سایکرومتریک (بخش دوم)

سیستم‌های تهویه مطبوع برا‌ی تأمین اهداف متنوعی طراحی می‌شوند. در سیستم‌های صنعتی و تجاری، نسبت اختلاط هوای خارج به هوای برگشت به میزان 15 تا 25% است. در حالی که سیستم‌هایی وجود دارند که از هوای خارج 100% خروجی را بدون اختلاط با هوای داخل فراهم می‌کنند. در ادامه به بررسی اجزای دستگاه تهویه مطبوع می‌پردازیم.

--

سایکرومتریک (بخش اول)

سایکرومتریک (بخش اول)

سایکرومتری (Psychrometric) در اصل به معنای اندازه‌گیری سرما است که از واژه‌ یونانی (Psychros) به معنای سرما گرفته شده است. اما امروزه این عبارت در مورد مطالعات خواص مخلوط هوا و بخار آب یا ویژگی‌های هوای مرطوب به کار می‌رود و دامنه آن تا تحلیل چگونگی انواع فرآیندهای تهویه مطبوع گسترده شده است. منحنی سایکرومتریک براساس دو مفهوم ساده ساخته شده است:
1- هوای محیط مخلوطی از هوای خشک و بخار آب است.
2- در یک دما و فشار معین،مقدار معینی انرژی در مخلوط هوا وجود دارد.

--