جستجو > مطالب علمی > گرمایش، سرمایش و تهویه > مبدل های حرارتی

تبخیرکننده فیلمی (Film Evaporator)

تبخیرکننده فیلمی (Film Evaporator)

هدف از تبخیر بالا بردن غلظت یک محلول دارای یک حلال فرار و یک حل شونده غیر فرار است. در تبخیر، بخشی از حلال به بخار تبدیل می شود تا محلول غلیظی حاصل شود.
تبخیر با خشک کردن متفاوت است چون در تبخير ماده باقي مانده مایع است که اغلب گرانروی بالایی دارد نه جامه. تبخیر یا تقطیر نیز متفاوت است، چون در تبخیر سیستم ها اغلب یک جزئی هستند و اگر بخار تشکیل شده شامل دو جزء باشد، امکان جداسازی از راه تبخیر وجود ندارد. تبخیر با تبلور نیز متفاوت است چون در تبخير غلظت محلول افزایش می یابد و تشکیل ساختمان کریستالی چندان اهمیتی ندارد. در حالتي خاص مثل تشکیل نمک محلول از آب، مرز بین تبلور و تبخیر چندان مشخص نیست.

--

مبانی جریان دوفازی (بخش سوم)

مبانی جریان دوفازی (بخش سوم)

الگوهای جریان دوفاز در واقع حالات توزیع فصل مشترک بین دوفاز گاز و مایع می‌باشد. به عبارت دیگر الگوی جریان، حالات مختلف قرارگیری فازهای بخار و مایع در طول کانال یا خط انتقال می‌باشد. و همانطور که گفته شد انتقال جرم، ممنتوم و انرژی بین فازهای مایع و گاز و مرزهای خارجی بستگی به الگوی جریان دارد. بطور مثال روابط افت فشار و انتقال حرارت برای دو الگو، متفاوت از یکدیگر است. بنابراین به منظور استفاده از روابط مناسب تجربی و یا انتخاب مدل مناسب برای شبیه‌سازی جریان لازم است ابتدا الگوی جریان مشخص گردد.

--

مبانی جریان دوفازی (بخش دوم)

مبانی جریان دوفازی (بخش دوم)

بخار می‌تواند در هر سه حالت پایدار، شبه پایدار و ناپایدار تشکیل گردد. تشکیل بخار در سطح مشترک مسطح زمانی اتفاق می‌افتد که دمای مایع کمی بیشتر از دمای اشباع شود. کلمه تبخیر در واقع به معنای تشکیل بخار از یک سطح پیوسته مایع، نظیر سطح مشترک بین فیلم مایع و ناحیه بخار در جریان حلقوی، تبخیر و چگالش در سطح مشترک مسطح به واسطه عدم موازنه جریان مولکولی عبوری از سطح از طریق فازهای مایع و بخار می‌باشد.

--

مبانی جریان دوفازی (بخش اول)

مبانی جریان دوفازی (بخش اول)

بطور كلي فازها بخش‌هايي همگن از سيال هستند كه براي هركدام خواص محلي حالت و انتقال، منحصرا قابل تعريف باشد. به حركت هم‌زمان دوفاز مخلوط نشدني كه توسط فصل مشترك خيلي نازك از هم جدا شده‌اند، جريان دوفازي گفته مي‌شود. جريان‌هاي دوفازي را مي توان بصورت‌هاي مختلفي دسته‌بندي نمود.

--

مقاله (1) : مدلسازی و مطالعه انتقال حرارت در کویل های تهویه مطبوع در اثر تغییرات جریان هوا و آب

مقاله (1) : مدلسازی و مطالعه انتقال حرارت در کویل های تهویه مطبوع در اثر تغییرات جریان هوا و آب

مبدل¬های حرارتی لوله و صفحه (Tube and Plate) و یا کویل در کاربردهای تهویه مطبوع استفاده بسیار دارند. بهبود مشخصات انتقال حرارتی و مکانیکی این نوع مبدل¬های حرارتی می¬تواند باعث بالاتر رفتن راندمان و کاهش مصرف انرژی در مجموعه چرخه تبرید شود و علاوه بر آن هزینه¬های اولیه مربوط به ساخت و راه¬اندازی و همینطور هزینه¬های مربوط به ابعاد دستگاه را کاهش دهد.
تا به امروز مطالعه مشخصات انتقال حرارتی و مکانیکی مبدل¬های صفحه و لوله غالبا توسط روش¬های تجربی و شبه تجربی انجام می-گیرد و روابط محدود موجود بر اساس داده¬های تجربی بنا شده¬اند. در بیشتر موارد بهبود انتقال حرارت باعث افزایش افت فشار به طور همزمان می¬شود، در نتیجه برای دستیابی به طراحی بهینه، علاوه بر سایر محدودیت¬ها، باید تعادلی بین این دو برقرار شود، که هدف آسانی نیست. در نتیجه بهینه¬سازی مبدل¬های صفحه و لوله با کمک آزمایشات تجربی صورت می¬پذیرد و محدوده پارامترهای ساخت این نوع مبدلها در محدوده کوچکی تغییر می¬کند. در این بررسی به شبیه¬سازی کلی مبدل حرارتی و تاثیر پارامترهای هندسی بر عملکرد مبدل می¬پردازیم. برای مقایسه شبیه¬سازی با مبدل واقعی، نتایج شبیه¬سازی را با نتایج اندازه¬گیری¬های تجربی مبدل حرارتی صفحه و لوله ساخت شرکت کریر [1] مورد مقایسه قرار داده¬ایم.

--