جستجو > مطالب علمی > گرمایش، سرمایش و تهویه > کانال کشی

کنترل نویز و ارتعاشات در  سیستم های تهویه مطبوع (بخش چهارم:روش های کاهش نویز سیستم های تهویه مطبوع )

کنترل نویز و ارتعاشات در سیستم های تهویه مطبوع (بخش چهارم:روش های کاهش نویز سیستم های تهویه مطبوع )

دستگاه¬های صوت سنج، شدت صوت را در یک باند فرکانسی مشخص می¬سنجند. به بیان ساده، صوت هر منبع صوتی، دارای دو پارامتر اصلی است: (1) سطح فشار صوت، (2) فرکانس صوت. فرکانس¬های بالاتر، دارای انرژی بیشتری هستند و از نظر آسایش صوتی محیط، اذار دهنده¬تر هستند. فرکانس¬های متداول تجهیزات تهویه مطبوع مختلف، در شکل زیر نشان داده شده است.

--

کانال کشی هوا (بخش اول)

کانال کشی هوا (بخش اول)

در اکثر سیستم‌های تهویه مطبوع، انتقال سرما و گرما توسط هوا و کانال انجام می‌¬گیرد. بدین ترتیب که هوا پس از تغییراتی که بر روی آن در دستگاه از نظر دما و رطوبت صورت می‌¬گیرد ابتدا از کانال رفت خارج شده و وارد محیط می‌¬شود و سپس از طریق کانال برگشت وارد دستگاه شده تا تغییرات دوباره بر روی آن اعمال گردد. وظیفه چرخش هوا در این سیکل بر عهده فن موجود در دستگاه می‌باشد. کانال هوا از نظر جنس در دو گروه فلزی و غیرفلزی قرار می‌گیرد و از نظر شکل می‌تواند مدور یا چهار گوش باشد.

--