جستجو > مطالب علمی > گرمایش، سرمایش و تهویه > پایانه های توزیع (هواساز، فن کوئل و ...)

انواع رادیاتور و نکات اجرایی

انواع رادیاتور و نکات اجرایی

رادیاتور نوعی وسیله تبادل حرارت تک منظوره است که از تعدادی پره فلزی که آب گرم در موارد محدود بخار در آن‌ها پیدا می‌کند، تشکیل شده است. رادیاتورها وسایلی هستند که حرارت را ازطریق جابه‌جاییِ طبیعی (75 الی 80 درصد) و تابش (20 الی 25 درصد) به هوای اتاق منتقل می‌کنند. گردش آب گرم داخل رادیاتور سطح گرمی را به وجود می‌آورد که هوای محیط در تماس با آن گرم می‌شود و در اثر وزش طبیعی و جابه جایی در کل فضا انتشار می‌یابد.

--

سامانه هوارسان (بخش سوم:سامانه دو کانالی)

سامانه هوارسان (بخش سوم:سامانه دو کانالی)

سامانه‌های دو کانالی حجم ثابت
در سامانه‌های دو کانالی، تمام هوا درون هوارسان مطبوع شده و از طریق دو کانال موازی به داخل فضا توزیع می‌گردد. یک کانال هوای سرد و کانال دیگر هوای گرم را انتقال می‌دهد. جهت تامین بار مورد نیاز هر فضا یا منطقه، مقدار مناسب هوای سرد و گرم توسط یک شیر مخلوط می‌گردد. سامانه‌های دو کانالی حجم ثابت دو نوع هستند.

--

سامانه هوارسان (بخش دوم:سامانه تک کانالی)

سامانه هوارسان (بخش دوم:سامانه تک کانالی)

سامانه‌های تهویه مطبوع تمام هوا، به دو دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند:
1.سامانه‌های تک کانالی (Single Duct): در این سامانه‌ها هوا با دمای یکسان، توسط یک سامانه کانال‌کشی به تمام فضاهای تهویه شده انتقال می‌یابد و کویل‌های سرمایش و گرمایش به صورت سری در مسیر جریان هوا قرار می‌گیرند.
2.سامانه‌های دو کانالی (Dual Duct): در این سامانه‌ها نوع چیدمان کویل‌ها بدین صورت است که کویل سرد و گرم به صورت موازی یا سری در مسیر جریان تعبیه می گردد که سامانه کانال‌کشی آن به دو صورت زیر قابل اجرا می‌باشد:
 کانالی مجزا برای توزیع هوای گرم و سرد، که در تجهیزات پایانه با یکدیگر مخلوط می‌گردد.
 کانالی مجزا برای هر منطقه در نظر گرفته شود، که در آن مخلوط هوای گرم و سرد با درجه حرارت مورد نظر آن منطقه به درون کانال جریان یابد (واحدهای چند منطقه‌ای).

--

سامانه هوارسان (بخش اول:کلیات)

سامانه هوارسان (بخش اول:کلیات)

هوارسان نوعی وسیله تبادل حرارت مرکزی دو فصلی است که می‌تواند عملیات تهویه مطبوع همچون رطوبت‌زنی، رطوبت‌گیری، تصفیه، گرمادهی و گرماگیری را برروی هوا انجام دهد. این دستگاه جعبه فلزی بزرگی شامل دمنده، کویل، محفظه فیلتر، صداگیر و دمپر می‌باشد. در حالت گرمایش، سیال عامل می‌تواند بخار یا آب گرم باشد و در حالت سرمایشی سیال عامل آن مبرد یا آب سرد می‌باشد. انتقال هوای سرد یا گرم تولیدی به محل مورد نظر از طریق کانال و به صورت اجباری به وسیله فن صورت می‌گیرد. به منظور کاهش مصرف انرژی، هوای محیط از طریق کانال برگشت به هوارسان برگردانده و پس از اختلاط با هوای تازه و رسیدن به دمای مورد نظر، مجدداً به محیط تهویه شونده فرستاده می‌شود. هوارسانهای کوچک دارای فیلتر هوا، کویل و دمنده می‌باشند و تحت عنوان ترمینال یونیت معرفی می‌شوند. هوارسان‌های بزرگتر که در شرایط استفاده %100 هوا را از بیرون می‌گیرند و هیچ هوای برگشتی به آنها وارد نمی‌شود را Make up air unit (MAU) می‌نامند.

--