جستجو > مطالب علمی > گرمایش، سرمایش و تهویه > محاسبات بار و انرژی

عوامل موثر بر نشت و نفوذ هوا از پوسته ساختمان

عوامل موثر بر نشت و نفوذ هوا از پوسته ساختمان

هرگونه نشت و نفوذ هوا به ساختمان تابعی از اختلاف فشار دو سوی پوسته خارجی ساختمان است. دو عامل مهم در ایجاد این اختلاف فشار، فشار دودکشی و فشار باد هستند. اثر این عوامل را در ادامه از دیدگاه هندبوک مبانی ASHRAE بررسی می نمائیم.

--

محاسبه بار و انرژی ساختمان (بخش سوم:نرم افزارهای محاسبات بار و انرژی)

محاسبه بار و انرژی ساختمان (بخش سوم:نرم افزارهای محاسبات بار و انرژی)

بار گرمایش در هر ساعت، با دفع حرارت (Heat Lose) از ساختمان در آن ساعت برابر است. دفع حرارت از ساختمان از طریق دو مکانیزم رسانشی(دفع حرارت از پوسته ساختمان) و همرفتی(خروج حرارت توسط جریان هوای تهویه و نفوذ)، انجام می¬شود. نقش مکانیزم انتقال حرارت تابشی در خروج انرژی حرارتی از ساختمان، ناچیز و قابل صرف نظر است.
محاسبات بار سرمایش، پیچیدگی بیشتری نسبت به بار گرمایش دارد. بارهای سرمایشی تنوع بیشتری دارند و هرگونه ورود حرارت به ساختمان یا بهره حرارتی(Heat Gain) با یک اثر تاخیر زمانی، تبدیل به بار سرمایش می¬شود.

--