جستجو > مطالب علمی > گرمایش، سرمایش و تهویه > سرمایش جذبی

دسته‌بندی ماشین‌آلات جذبی (بخش اول:چیلر جذبی)

دسته‌بندی ماشین‌آلات جذبی (بخش اول:چیلر جذبی)

چیلرها از جمله تجهیزات بسیار مهم در سرمایش هستند که به طور کلی می‌توان آنها را به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم کرد. به طور کلی چیلرهای تراکمی از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی از انرژی حرارتی به عنوان منبع اصلی برای ایجاد سرمایش استفاده می‌کنند.

--

مبانی سرمایش جذبی (بخش اول)

مبانی سرمایش جذبی (بخش اول)

در حالت کلی به هر فرآیندی که منجر به حذف حرارت از محیط می‌گردد، تبرید گفته می‌شود. به شاخه‌ای از علم که در آن، به کاهش و ثابت نگه داشتن دماي یک ماده یا فضا، به دمایی پائین‌تر از دماي محیط پرداخته می‌شود، علم تبرید اطلاق می‌گردد. در تحول تبرید، حرارت از جسم سرد شونده‌ای گرفته می‌شود و به جسم دیگري که دمایی کم‌تر از جسم سرد شونده دارد، منتقل می‌گردد. بنابراین در این تحول هم گرمایش و هم سرمایش وجود دارد و فقط نحوه استفاده از سیستم، آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌سازد.
در تبرید چون حرارت همواره از محل گرم‌تر به محیط سرد‌تر منتقل می‌شود، به طور پیوسته جریان حرارتی بین دو محیط برقرار می‌باشد. براي جلوگیري از آن معمولا محل سرد شونده را به وسیله عایق حرارتی از محیط اطراف جدا می‌کنند.

--