جستجو > مطالب علمی > مدیریت انرژی

ساختمان های سبز و انرژی صفر (بخش سوم:رویکردهای جایگزین در صفر انرژی خالص)

ساختمان های سبز و انرژی صفر (بخش سوم:رویکردهای جایگزین در صفر انرژی خالص)

ساختمانهای صفر انرژی جدا از شبکه برای کاربردهای خاص منظور می­شود و به همین علت می تواند دشوار و اغلب برای دستیابی به یک ساختمان تجاری صفر انرژی غیر عملی باشد. با این حال، در مواردی که خدمات معمولی غیرممکن یا بسیار پر هزینه هستند تا بتوانند به سایت یک پروژه برسند، راه حل خارج از شبکه ممکن است بسیار مناسب باشد.

--

انرژی متر (بخش دوم:تجهیزات و ادوات اندازه گیری-کنتورحجمی و دبی سنج سیال آب-)

انرژی متر (بخش دوم:تجهیزات و ادوات اندازه گیری-کنتورحجمی و دبی سنج سیال آب-)

براي اندازه‌گيري ميزان سيال در حال جريان از يك مسير بسته (مانند خط لوله) يا مسير باز (مانند كانال) با سطح مقطع مشخص، مي‌توان از وسايل و تجهيزات گوناگوني استفاده نمود. در برخي از اين وسايل حجم سيال در حال جريان بطور مستقيم خوانده مي‌شود و در برخي ديگر پس از اندازه‌گيري دبي سرعت و يا وزن سيال حجم آن با تقريب خوبي تخمين زده مي‌شود.

--

انرژی متر (بخش اول:مبانی اولیه سامانه اندازه گیری انرژی)

انرژی متر (بخش اول:مبانی اولیه سامانه اندازه گیری انرژی)

یکی از بهترین و عادلانه ترین روش ها برای تقسیم و تفکیک قبوض استفاده از سامانه انرژی میتر است، که وظیفه آن محاسبه مصرف دقیق واحدها در بخش های مختلفی همچون آب، گاز و برق بوده که در پی آن منجر به صدور قبوض فرعی برای واحدها متناسب با مصرف هر واحد می باشد. این سامانه در ایران با نام هایی چون انرژی میتر، کنتور انرژی و انرژی سنج و در دنیا با نام Sub metering شناخته می شود.

--

ساختمان های سبز و انرژی صفر (بخش دوم:بررسی کلی و طبقه بندی ساختمانهای انرژی صفر)

ساختمان های سبز و انرژی صفر (بخش دوم:بررسی کلی و طبقه بندی ساختمانهای انرژی صفر)

انرژی خالص صفر معیار عملکرد انرژی ساختمان است که به موجب ان انرژی تجدیدپذیر همان اندازه تولید می¬شود که در طی یکسال در حال بهره برداری است .ساختمانهای صفر انرژی در درجه نخست ساختمانهایی با مصرف انرژی بسیار پایین هستند (که تاکید بر ان مهم است) که با تولید مجدد انرژی ، انرژی مورد نیاز خود را در طول یکسال تامین می¬کنند. ازمایشگاه ملی انرژی¬های تجدید پذیر امریکا در مقاله¬ای تحت عنوان " نگاهی نقادانه به تعریف ساختمان¬های صفر انرژی" چهار تعریف برای این ساختمانها ارائه کرده است و به تعریف هرکدام بطور جداگانه پرداخته می¬شود.

--

ساختمان های سبز و انرژی صفر (بخش اول)

ساختمان های سبز و انرژی صفر (بخش اول)

۴۰ درصد کل انرژی سوخت فسیلی در آمریکا و اتحادیه اروپا را ساختمانهای قدیمی مصرف می‌کنند. این ساختمان ها تولید کننده‌های مهم گازهای گلخانه ای محسوب می‌شوند. در دنیای امروز با توجه به محدود بودن منابع سوخت فسیلی ساختمان‌ها، صنایع و دیگر ارگانها به سمت استفاده از دیگر انرژی‌های موجود در زمین مانند انرژی خورشیدی، بادی، زیست انرژی، آبی و ... نموده اند.

--

هوشمند سازی ساختمان (بخش دوم:پروتکل های ارتباطی خانه هوشمند)

هوشمند سازی ساختمان (بخش دوم:پروتکل های ارتباطی خانه هوشمند)

به بیان ساده می توان گفت پروتکل زبان ارتباطی بین نودهای مختلف یک شبکه است. تجهیزات مورد استفاده در یک شبکه برای برقراری ارتباط با یکدیگر از اصول و استانداردهای خاصی تبعیت می کنند. اغلب فعالیت های انجام شده در شبکه براساس تبادل اطلاعات بین تجهیزات مختلف شبکه استوار است. فارغ از اینکه تجهیزات با چه توپولوژی شبکه ای به هم متصل شده اند؛ جهت برقراری ارتباط بین دو نود در شبکه لازم است که آن ها زبان یکدیگر را بفهمند.

--

هوشمند سازی ساختمان (بخش اول)

هوشمند سازی ساختمان (بخش اول)

خانه هوشمند یک ضرورت برای زندگی نیست، ولی به یک نیاز اساسی تبدیل می شود چرا که برای تجهیزات سنتی محدودیت های زیادی وجود دارد.

--