جستجو > مطالب علمی > آتش نشانی و کنترل دود > تهویه و تخلیه دود

کنترل، تخلیه دود و تهویه پارکینگ ها (بخش اول)

کنترل، تخلیه دود و تهویه پارکینگ ها (بخش اول)

هدف از راه اندازی سامانه‌های تهویه پارکینگ مندرج در آیین نامه آتشنشانی، تخلیه و کنترل حرارت، دود و محصولات ناشی از حریق و همچنین تهویه گازهای سمی ناشی از کارکرد موتور خودروها و اگزوز وسایل نقلسه می‌باشد. صه صورت کلی جهت تخلیه گاز اگزوز خودروها و کاهش غلظت آلاینده‌های محیط، حداقل 6 مرتبه تعویض هوا در ساعت (ACH) برای طبقات پارکینگ در شرایط عادی و جهت تخلیه دود و محصولات حریق، حداقل 10 مرتبه تعویض هوا در ساعت برای یک طبقه پارکینگ در نظر گرفته می‌شود.

--

طراحی سامانه کنترل دود ساختمان‌ (بخش اول:اثر دودکشی در ساختمان)

طراحی سامانه کنترل دود ساختمان‌ (بخش اول:اثر دودکشی در ساختمان)

سامانه تخلیه دود یا فن فشار مثبت راه پله نه تنها باعث تخلیه دود و آتش از مسیر خروج افراد از ساختمان می‌شود، بلکه باعث اطفاء حریق نیز می‌شود. سیستم تخلیه دود یا همان فن فشار مثبت راه پله با گیرنده حساس به دود یا آتش فعال می‌شود و با بوجود آوردن اختلاف فشار بین واحد آتش گرفته و طبقات از سرایت آتش به دیگر نقاط ساختمان جلوگیری کرده و همچنین فرصتی را فراهم می‌کند تا اهالی ساختمان از مسیری بدون دود و آتش خارج شوند. از طرفی با شرایطی که سیستم تخلیه دود یا فن فشار مثبت راه پله فراهم می‌آورد، گروه‌های آتش نشانی به راحتی به محل حریق جهت اطفاء دست پیدا می‌کنند و در نهایت کمترین خسارت به ساختمان وارد می‌شود.

--

کدام پارکینگ ها نیاز به تهویه مکانیکی ندارند؟

کدام پارکینگ ها نیاز به تهویه مکانیکی ندارند؟

موضوع تهویه پارکینگ یکی از مهم ترین مباحث در طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان است. اما در این یادداشت با استناد به مقررات ملی ساختمان و ضوابط سازمان آتش نشانی به این سوال پاسخ می دهیم که آیا همه پارکینگ ها نیاز به تهویه مکانیکی دارند؟

--