جستجو > مطالب علمی > آتش نشانی و کنترل دود > سامانه های فشار مثبت

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله (بخش دوم)

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله (بخش دوم)

در این بخش به طراحی سامانه‌های کنترل دود فشار مثبت راه‌پله با استفاده از معادلات جبری پرداخته شده است. همانطور که پیش‌تر نیز عنوان گردید، دود به عنوان قاتل اصلی در زمان حریق شناخته می‌شود. دود اغلب در ساختمان حرکت کرده و از فضایی که در آن حریق رخ داده به قسمت‌های دیگر سرایت می‌کند. دود علاوه بر اموال افراد، زندگی آنها را نیز به خطر می‌اندازد. راه‌پله‌ها، چاله‌های آسانسور و سایر شفت‌های عمودی ساختمان اغلب پر از دود شده و مسدود می‌شوند و این امر علاوه بر جلوگیری از تخلیه ساکنین مانع از اجرای مناسب عملیات نجات افراد و مهار حریق توسط آتش‌نشانان خواهد شد. چرا که وقتی غلظت دود زیاد می‌شود، افراد تقریبا قدرت بینایی خود را از دست داده و به آرامی حرکت می‌کنند.

--

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله (بخش اول)

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله (بخش اول)

سامانه فشار مثبت پلکان به منظور بالا بردن فشار هوای داخل دهلیز پلکان اجرا شده و هدف از آن ایجاد محیطی امن و عاری از دود به منظور فرار ساکنین می‌باشد. اجرای این سامانه در ساختمان‌هایی که طبق دستورالعمل ایمنی معماری نیاز به سامانه فشار مثبت دارند؛ اجباری است.
محاسبات سامانه فشار مثبت باید بر اساس ایجاد اختلاف فشار مناسب در دهلیز پلکان نسبت به فضای مجاور انجام شود. مقدار فشار هوای داخل دهلیز پلکان پس از راه اندازی سامانه فشار مثبت باید به اندازه‌ای باشد که اجاز نفوذ دود ناشی از حریق را به دهلیز پلکان ندهد. حداقل اختلاف فشار نسبت به فضای مجاور، در ساختمان‌های مجهز به شبکه اسپرینکلر، 12.5 پاسکال و در سایر ساختمان‌ها، 25 پاسکال باید باشد.

--