جستجو > توسعه مهارت های مهندسی > مهارت های فنی و مهندسی > گرمایش و موتورخانه

دوره طراحی موتورخانه (گرمایش)

دوره طراحی موتورخانه (گرمایش)

محاسبه بارهای گرمایش
تجهیزات مولد (بویلر، پکیج و ...)
تجهیزات انتقال (لوله، پمپ، کانال و ...)
تجهیزات توزیع (رادیاتور، کنوکتور، یونیت هیتر و ...)
تجهیزات مکمل (منبع انبساط، مشعل و ...)

--