جستجو > توسعه مهارت های مهندسی > مهارت های فنی و مهندسی > نظام مهندسی ساختمان

آزمون نظام مهندسی چیست

آزمون نظام مهندسی چیست

آزمون نظام مهندسی ساختمان، امتحانی است که همه ساله از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان از اعضاء نظام مهندسی ساختمان برای ارزشیابی مهندسان به منظور اعطا پروانه اشتغال پایه ۳ به کار مهندسی برگزار می شود.

--