جستجو > درباره ما > چشم انداز

چشم انداز

چشم انداز

 یکی از ۵ شرکت برتر در داخل کشور و ۱۰ شرکت برتر در سطح منطقه، در راستای ارائه راه‌حل‌های نوین در حوزه‌ی مهندسی تاسیسات و انرژی طی ۱۰ سال آینده.
 قطب طراحی و مهندسی، و ارائه دهنده راه‌حل‌های نوین در حوزه‌های مدیریتی و مهندسی تاسیسات و انرژی و سامانه‌های هوشمند.
 خلق و توسعه برترین برند بومی و نشان تجاری در حوزه‌ی مهندسی تاسیسات و انرژی کشور.
 کسب سهم ۲۰ درصدی از بازار مربوط به حوزه‌های مربوط به طراحی، تجزیه و تحلیل و بهینه سازی، نظارت عالیه، تامین و نصب تجهیزات مکانیکال و الکتریکال حوزه ی علوم تاسیسات، اجرا و نگه‌داری و بهره‌برداری مهندسی و نظامات مدیریتی مربوط به مهندسی تاسیسات در داخل کشور.
 ایجاد برترین سازمان خلاق و نوآور طی پنج سال آینده در حوزه‌ی مهندسی تاسیسات در کشور.
 مشارکت با شرکت‌های جهانی در توسعه راه‌حل‌های مبتنی بر علوم و فناورهای نوین در حوزه‌ی مهندسی تاسیسات و انرژی.

--