نظارت بر اجرا

۷ ماه قبل ۱۹۸ ۰

براساس دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغی موجود مسئولیت نظارت بر اجراي كليه امور مربوط به لوله كشي تاسيسات مكانيكي شامل تاييد مصالح مصرفي، نظارت بر اجراي لوله‌كشي‌ آب، فاضلاب، آتش‌نشاني، هود و تهويه سرويس‌هاي بهداشتي، پكيج و درين تاسيسات و آب باران در مراحل مختلف انجام كار تا رفع اشكالات و انجام آزمايش‌هاي سيستم لوله‌كشي بر اساس مقررات ملی ساختمان بحث ۱۶ و ۱۴ بر عهده ناظر می‌باشد.

همچنین براساس اسناد منتشره نظام فنی و اجرایی نظارت به سه بخش اساسی نظارت قبل از اجرا، حین اجرا، و پس از اجرا تقسیم شده و همه آنها در قالب یه قرارداد واحد به مهندس مشاور واگذار می‌گردد. از این روی خدماتی که توسط گروه مهندسی DPEEG در قالب سه بخش یادشده ارائه می‌گردد عبارت است از:

  • خدمات نظارتی قبل از اجرا:

1. برنامه‌ریزي مرحله قبل از اجرا

2. نظارت بر طراحی مفهومی،

3. خدمات مهندسی،

4. ارجاع کار به پیمانکاران،

5. ارزیابی پیمانکاران واجد صلاحیت

6. ارزیابی تأمین کنندگان واجد صلاحیت

7. ارزیابی سازندگان واجد صلاحیت

8. ارزیابی مالی و بودجه بندی طرح

  • خدمات نظارت حین اجرا:

1. برنامه‌ریزي اجرا

2. نظارت بر عملیات اجرایی پیمان(پایش زمان، هزینه و کیفیت)،

3. کنترل و هماهنگی بین ارکان پروژه،

4. بررسی صورت وضعیت‌های صادره از سوی پیمانکاران،

5. ارائه گزارش‌هاي پیشرفت و تغییرات محدوده

6. نظارت بر پیاده‌سازی استانداردها، مقررات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ملی

7. تایید یا عدم تایید تکمیل تمامی فعالیت‌های مندرج در گانت پروژه

8. نظارت بر تامین تجهیزات و کالای خریداری شده

  • نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي و راه اندازي شامل:

1. نظارت بر قرارداد و كنترل صورت وضعيت ها

2. نظارت بر برنامه زمان بندي اجراي كار

3. نظارت بر اجراي كار مطابق با استانداردهاي روز ايران و جهان و  انجام تست هاي لازم

4. نظارت و تهيه نقشه هاي ساخت

5. نظارت در تحويل موقت و كنترل مقدار مصالح مصرفي

6. تحويل قطعي، كنترل نقشه‌هاي ساخت و راه‌اندازي تاسيسات

 

گروه فنی مهندسی DPEEG


۰ دیدگاه