نظارت بر طراحی

۷ ماه قبل ۲۳۴ ۰

از آنجایی‌که آغاز حیات یک پروژه با شکل‌گیری و تکامل طراحی معنی می‌یابد، یکی از مراحل بسیار کلیدی در موفقیت ‌طرح‌ها و پروژ‌ه‌ها مرحله طراحی است که در حوزه‌های مختلف علوم مهندسی و غیر مهندسی به اشکال مختلفی تعریف می‌گردد.

در این مرحله جوهر تلاش طراحان برای جان بخشیدن به یک محصول یا خدمت در قالب زیر بخش‌های مختلف و تولید اسناد بسیار کلیدی که هر یک نقش محوری در پیشبرد مراحل بعدی چرخه حیات پروژه خواهند داشت به منصه ظهور می‌رسند. بر اساس یک رویکرد سیستمی به طراحی، این مرحله به سه زیر بخش، ۱. طراحی مفهومی، ۲. طراحی مقدماتی و ۳. طراحی تفصیلی تقسیم می‌گردد که در نهایت دستاورد این مرحله تولید اسناد محوری برای ورود به فاز ساخت و اجرا می‌باشد. 

گروه مهندسی DPEEG برای موفقیت هرچه بیشتر طرح‌ها و پروژه‌های مهندسی، بسته‌ی نظارتی خود را به شکل ذیل در اختیار سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در پروژه‌ها نقش کارفرمایی داشته قرا می‌دهد.

در زمان طراحي بررسي و تاييد بر مدارک ذيل انجام مي گردد:

1. دفترچه محاسبات

2. مدل‌سازی‌ها و شبیه‌سازی‌های انجام شده

3. آلبوم نقشه‌ها

4. ليست قطعات به همراه بررسي شرکت‌هاي سازنده مجموعه‌هاي خريداري شده و مشخصات آنها

5. دستورالعمل‌هاي نصب و راه‌اندازي

6. دستورالعمل‌هاي بهره‌برداري و تعمير و نگهداري

7. مدارک ، WPS و PQR

8. دستورالعمل‌هاي آزمايش در کارخانه و سايت

9. بررسی و تایید طرح اصلی تست و ارزیابی

10. بررسی و ارزیابی قوانین و مقررات و استاندارد‌های ملی و جهانی الزامی در طرح

11. دستورالعمل‌های کنترلی QCTM در حین ساخت

12. دستورالعمل کنترل یکپارچه تغییرات

13. محدودیت‌های طرح و دفترچه الزامات طرح

14. برنامه‌ی عملیاتی در فاز اجرا و ساخت

 

 گروه فنی و مهندسی DPEEG


۰ دیدگاه