ارزیابی کمی و کیفی خنک کن های تبخیری (بخش اول:کولر آبی)

۷ ماه قبل ۴۹۸ ۰

امروزه، رشد روزافزون جمعيت و انتظار مردم براي داشتن زندگي آسوده تر، موجب شـده كـه مصرف انرژي، به ويژه در ساختمانها افزايش يابد. در حالي كه منابع انـرژي در دسـترس، از قبيل سوختهاي فسـيلي، محـدود مـي باشـد. بـه رغـم ايـن محدوديتها، بيش از 40 درصد حامل هاي سوخت در ساختمانهـا صـرف گرمـا و سـرما مي گردد. بنابراين لازم است در صنعت تهويه مطبوع، چاره اي انديشيد و طرحي نو را توسعه داد. استفاده از روشهاي نوين طراحي، بكارگيري منابع انرژي تجديد پذير، معرفي و نصـب سيسـتمهـاي نوين با بازده بالا و ... راهكارهايي در جهت مقابله با مشكلات ياد شده مي باشند.

سامانه‌های  HVAC، یک محیط (شامل دما، رطوبت، جابه‌جایی هوا، کیفیت هوا، سر و صدا، پاکیزگی هوا و ...) را برای تسهیل تامین سلامتی، ایمنی و آسایش کارکنان فراهم می‌سازند. بسیاری از ساختمان‌های اداری، مسکونی و تجاری نیازمند مقادیر بالایی از انرژی، برای فرایندهای تهویه مطبوع و همچنین برای حفظ شرایط محیطی مناسب ساختمان می‌باشند. سند پیش رو، رهنمودهای مناسبی را در خصوص طراحی و انتخاب صحیح سامانه و تجهیزات تهویه مطبوع به‌ قصد صرفه‌جویی انرژی از طریق تهویه و بازیابی گرمایی و ... ارائه می‌کند.

در این بخش تجهیزات تهویه مطبوع نوع تبخیری با توجه به پارامترها و محدودیت های مختلف مورد تجزیه تحلیل قرار خواهند گرفت. در زیر پارامتر های مورد نظر معرفی و در بخش های بعد برای کلیه تجهیزات مولد، انتقال و توزیع گرمایش، سرماش و تهویه مطبوع با توجه به این پارامترها مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت.

پارامترهای ارزیابی تجهیزات تهویه مطبوع

در این قسمت کلیه معیارها و پارامترهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تجهیزات تهویه مطبوع معرفی می شوند. توجه به این نکته لازم است که برخی از این پارامترها قابل اندازه گیری بوده و به صورت عددی مورد تحلیل قرار خواهند گرفت که این پارامترها، پارامترهای کمی نامیده می شوند. همچنین تعدادی از این پارامترها نیز قابل اندازه گیری نبوده و به صورت الزام در طراحی مورد بررسی قرار می گیرند که این پارامترها، پارامترهای کیفی نامیده می شوند.

پارامترهای کمی : پارامترهای کمی که در این بخش مورد توجه قرار گرفته اند، شامل موارد زیر می شوند :

1)      مصرف آب

2)      مصرف برق

3)      مصرف گاز

4)      هزینه راه اندازی اولیه و نگهداری و تعمیرات

5)      آسایش حرارتی

6)       ضریب عملکرد (COP)

7)      وضعیت انتقال امواج صوتی

8)      دوام (طول عمر)

 

پارامترهای کیفی : پارامترهای کیفی که در این سند مورد توجه قرار گرفته اند، شامل موارد زیر می شوند :

1)      ملاحضات معماری و برق

2)      انعطاف پذیری سیستم

3)      سهولت و امکان نگهداری و تعمیرات در شرایط کاری

4)      سازگاری با صنایع موجود در دسترس پرسنل نگهداری

5)      استفاده از قطعات استاندارد

6)       کیفیت هوای داخل

7)      قابلیت اطمینان (احتمال خرابی منجر به توقف)

8)      محدودیت های تجهیزات تهویه مطبوع

9)      کاربری

10)  اقلیم

خنک کن های تبخیری

سرمایش تبخیری فرایندی است که در آن از پدیده تبخیر به عنوان یک جاذب گرمایی طبیعی استفاده می‌شود. در این فرایند گرمای محسوس هوا جذب شده و به عنوان گرمای نهان لازم برای تبخیر آب استفاده می‌شود. مقدار گرمای محسوس جذب شده به مقدار آبی که تبخیر می‌شود بستگی دارد. امروزه با توجه به محدودیت های موجود در رابطه با مصرف انرژی بکارگیری سیستم های سرمایش غیرفعال اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند، که خنک کننده تبخیری از جمله این سیستم های خنک کاری غیرفعال می باشد که با محدودیت های کاربردی ویژه ای روبرو می باشد. می توان گفت خنک کننده های تبخیری جزء اصلی سیستم های سرمایش ترکیبی غیرفعال می باشند که در حالت ایده آل عملکرد خود حداکثر تا دمای مرطوب محیط قابلیت خنک کنندگی دارند؛ بنابراین در حالت کلی مگر در شرایط آب و هوایی خاص، با خنک کنند های تبخیری به تنهایی امکان ایجاد شرایط آسایش وجود ندارد. برای افزایش کارایی، خنک کننده های تبخیری را همراه با یک مرحله پیش سرمایش غیرفعال بکار می گیرند. در این روش یک برج خنک کن همراه با کویل سرمایشی به عنوان سیستم پیش سرمایشی درنظر گرفته می شود؛ که در واقع هوای ورودی به خنک کننده تبخیری توسط آب خنک خروجی از برج ضمن عبور از یک کویل سرمایشی خنک کاری می شود. مدل ترمودینامیکی سیکل تلفیقی خنک کننده تبخیری و برج با در نظر گرفتن فرض های منطقی بر مبنای مشخصات فنی برج های خنک کننده، برای شرایط آب و هوایی مختلف، کارایی سیستم پیش سرمایش باعث بهبود عملکرد خنک کننده های تبخیری می شود. با توجه به نمودار سایکرومتریک اقلیم هایی که در منطقه زیر خط wbt قرار دارند می توانند مستقیما با استفاده از سیستم تبخیری به منطقه آسایش برسند. باید به این نکته توجه کرد که با استفاده از سیستم تبخیری میتوان بر روی یکی از خطوط wbt ثابت حرکت نمود و نمی توان از یک خط wbt ثابت به خط دیگری رفت. 

سرمایش تبخیری

 

نقطه ضعف سیستم سرمایش تبخیری این است که دمای هوای خروجی کاملا وابسته به دمای هوای ورودی است. از همین رو با استفاده از این سیستم به تنهایی نمی توان دمای ثابتی را در فضای کاربری ایجاد کرد. یعنی در طول روز که دمای بیرون گرم است، هوای تولیدی توسط این سیستم گرم تر از مدت شب که دمای بیرون خنک تر است، می باشد.

کولر آبی 

در این تجهیز آب توسط الکتروپمپ از تشتک به ناودانهای در بالای پوشالها هدایت می‌شود و سپس بر روی پوشالها می‌ریزد و آنها را خیس نگه می‌دارد. با کار الکترو فن هوا از روی پوشالهای مرطوب عبور کرده به طرف کانال و یا داخل سالن هدایت می‌شود عبور هوا از روی پوشالهای مرطوب موجب تبخیر آب پوشالها شده می شود .آب برای تبخیر شدن گرمای هوای درون جعبه ی بیرونی کولر را جذب می‌کند و در نتیجه موجب خنک شدن هوا می‌شود هوای خنک با رطوبت حدود ۹۰ درصد وارد سالن می‌گردد این کولر در نقاطی که دارای آب و هوای خشک هستند با بازده خوب کار می‌کنند و در نقاط مرطوب و کنار دریا کارایی ندارند.

در این بخش پارامترهای کمی و کیفی ذکر شده در قبل را برای کولر آبی مورد بررسی قرار خواهیم داد و با توجه به اعداد بدست آمده برای هر پارامتر، نتیجه نهایی به صورت انتخاب صحیح کولر آبی از دیدگاه مصرف انرژی و صرفه اقتصادی با در نظر گرفتن اقلیم (اقلیم های هشتگانه)، متراژ ساختمان (کوچک، متوسط، بزرگ)، کاربری (اداری، مسکونی و ...) و حداقل شرایط آسایش حرارتی خواهد بود.

سرمایش تبخیری

 

راندمان تبخیر پارامتر مهمی است که نشان‌دهنده کیفیت کولرهای آبی است. کولرهایی که راندمان تبخیر بالاتری دارند، در مقایسه با سایر کولرها، به ازای میزان هوای یکسانی که می‌گیرند، هوای خنک‌تری تحویل می‌دهند. راندمان تبخیر کولرهای خوب، بالای 75 درصد است. اطلاعات مربوط به راندمان تبخیر، روی پلاک استاندارد کولرها درج شده است. تعداد بسیار زیادی از مصرف‌کنندگان و حتی فروشندگان، «راندمان تبخیر» را با «برچسب انرژی» اشتباه می‌گیرند؛ در حالی‌که این دو پارامتر هیچ ربطی به هم ندارند. راندمان تبخیر در «کولرهای آبی پوشالی» از «کولرهای آبی سلولزی» پایین‌تر است، چراکه در این کولرها مشکلاتی از قبیل افت پوشال، مسدود شدن روزنه‌های پوشال توسط رسوبات و یک‌دست نبودن بافت پوشال در سطح دریچه‌ها، کارایی کولر را پایین می‌آورند. این مشکل در کولرهای سلولزی با استفاده از پدهای سلولزی تا حد زیادی رفع شده است. پدهای سلولزی، ساختاری مقاومت و یکپارچه دارند و سطح تماس هوا و آب را به حداکثر می‌رسانند. پدهای سلولزی، ویژگی خودشویندگی دارند و به دلیل توزیع یکنواخت آب در سطح آنها، رسوبات به صورت پیوسته شسته می‌شود و از بدنه پد جدا می‌شوند. به همین دلیل برخلاف پوشال‌های استفاده شده در کولرهای آبی که باید هر سال حداقل یکبار تعویض شوند، پدهای سلولزی را هر پنج سال یکبار تعویض می کنند. با توجه به املاحی که در آب برخی شهرها وجود دارد، گاه آب کولر باید هر 20 روز یکبار عوض شود. چراکه در غیر این صورت با جمع شدن رسوب و املاح در کف کولر، هم حجم آبگیری کولر کاهش می‌یابد و هم بوی نامساعدی، در محیط پخش می‌شود. برخی کولرهای موجود در بازار مثل کولر پالا، این امکان را دارند که هر چهار تا شش روز به صورت اتوماتیک، حجم آب کولر را به صورت کامل تخلیه و دوباره آبگیری می‌کنند.

با توجه به تغییرات مداوم دما بین روز و شب و حتی در ایام بین فصلی، مصرف‌کنندگان در طول روز چندین بار کولر را خاموش و روشن می‌کنند. در برخی مدل‌های جدید کولر، تولیدکنندگان با استفاده از ترموستات این امکان را فراهم کرده‌اند که در صورت افزایش و کاهش دما از یک محدوده مشخص، کولر به صورت خودکار خاموش و روشن شود. این کولرها همچنین به تایمر مجهز شده‌اند تا مصرف‌کننده بتوانند قبل از ورود به خانه کولر را روشن کند و در صورت نیاز، بعد از به خواب رفتن، کولر به صورت خودکار خاموش شود. کنترل از راه دور، یکی دیگر از ویژگی‌های کولرهای جدید است که راحتی مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد.

ملاحضات معماری و برق : کولر های آبی باید در فضای باز نصب شوند تا امکان تامین صددرصد هوای تازه برای آن ها وجود داشته باشد. به طور معمول کولرهای آبی را در بام نصب می کنند، اما در ساختمان هایی با بیش از شش طبقه، استقرار کولرهای آبی طبقات زیرین بر روی بام، هم از نظر مقدار کانال مصرفی و هم از جنبه افت فشار هوا چندان منطقی نیست. الکتروموترو کولر های آبی سفارشی نیستند و در توان های مشخص و ثابتی بر روی کولرها نصب می شوند، بنابراین تحمیل افت فشارهای غیرمتعارف از طریق کاهش سطح مقطع کانال و افزایش طول آن منجر به ناکارآمدی آنها می شود. بنابراین در بسیاری از موارد می توان کولرها را در بالکن های هر طبقه نصب کرد، مشروط بر اینکه ضمن منظور نمودن فضای کافی برای دسترسی و تعمیرات، با مصالح مشبک آن را پنهان نمود و به نحوی که با نگاه به نمای ساختمان قابل رویت نباشند. برای هر مکانی که کولر آبی نصب می شود می بایست معابر مناسبی برای خروج و جریان هوا در نظر گرفته شود. در اغلب ساختمان ها با باز گذاردن یک پنجره در دورترین نقطه ممکن از دریچه ورودی هوا، می توان انتظار داشت که با فشار مثبتی که کولر ایجاد می کند، هوا خارج شود، اما در بسیاری از موارد ممکن است بازگذاردن پنجره به دلیل سروصدای بیرون امکان پذیر نباشد.

مطابق مقررات ملی ساختمان ایران کولر آبی نباید در محلی نصب شود که احتمال ورود هوای آلوده و بوهای نامطبوع به آن وجود داشته باشد و در همین راستا، کولر آبی باید در حداقل ۳ متر از دهانه دودکش و دهانه هواکش فاضلاب، حداقل ۲ متر از سطح فوقانی کولر بالاتر باشد.

انعطاف پذیری سیستم : کولرهای آبی را در اندازه‌های مختلف تا ظرفیت ۱۳۰۰۰ می‌سازند و آنها را بر اساس ظرفیت می‌شناسند عبارت کولر ۴۵۰۰ به معنی این است که ظرفیت هوادهی کولر ۴۵۰۰ فوت مکعب در دقیقه‌ است.

کیفیت هوای داخل : کولرهای آبی می‌توانند با دور تند ریزگردها را وارد اتاق کنند. بازبودن قسمتی از هواگیر کولر باعث وارد شدن ریزگردها به محوطه کولر و ورود به ساختمان می‌شود و باید پس از هر بار افزایش غلظت  ریزگردها در هوا، پوشال‌های کولر شستشو و آب محفظه آن تخلیه شود. برای جلوگیری از ورود ریزگردها و هوای گرم از طریق کولرهای آبی باید قسمت‌های هواگیر کولر کاملاً به وسیله پوشال گرفته شده و مقدار کافی آب داشته باشند.

سهولت و امکان نگهداری و تعمیرات در شرایط کاری : کولر آبی تقریبا ساده ترین تجهیز در بحث تامین سرمایش می باشد که این سادگی در ساختار عملکردی و اجزای داخلی کولر آبی به روشنی نمایان است. از همین رو نگهداری و تعمیرات کولر آبی پیچدگی خاصی نداشته و در زمانی بسیار کم می توان موارد مربوط به نگهداری، سرویس ها و تعمیرات آن را انجام داد. فضای دسترسی و سرویس در اطراف کولر به مقدار حداقل ۶۰ سانتیمتر تعیین شده است. اگر کولر آبی در تراس یا بالکن نصب شود باید کف شوی با قطر ۲ اینچ در محل نصب، پیش بینی شود و همچنین کولر آبی نباید در بالای معابر عمومی نصب شود. طول کانال های فلزی کولر آبی که در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار می گیرند نیز نباید بیش از ۲ متر باشد. برای استفاده بهتر از کولرهای آبی، لازم است در ابتدای هر فصل، کولر توسط سرویس‌کار حرفه‌ای مورد بازبینی و سرویس قرار گیرد. تعویض پوشال‌ها، تمیز کردن درها، روغن‌کاری یاتاقان‌ها، تمیز کردن کف کولر، رفع پوسیدگی‌ها و سوراخ‌های احتمالی، تمیز کردن سبد پمپ آب، چک کردن تسمه، پولی‌ها و شناور کولر از جمله کارهایی است که باید در هر نوبت سرویس‌کاری انجام شود.

بعد از پایان فصل گرما هم لازم است دو قطب برق کولر قطع شود؛ آب کف مخزن و داخل لوله‌ها تخلیه شود؛ تسمه از جای خود خارج شود. لازم است کولر در فصل‌هایی که مورد استفاده قرار نمی‌گیرد توسط یک پوشش برزنتی یا فلزی، محصور شود تا هم مانع خروج حرارت در فصل سرد از محیط شود و هم جلوی ورود آلودگی از طریق کانال‌های کولر شود. دهانه کانال‌های کولر هم با پوشش‌های مخصوص بسته شود.

سازگاری با صنایع موجود در دسترس پرسنل نگهداری : به دلیل استفاده از این نوع کولر در ایران بیش‌تر از هر جای دیگری در جهان، گاه این نوع کولرها با عنوان کولر ایرانی شناخته می‌شوند. از همین رو در تمام اقلیم هایی که این کولر قابلیت کاربرد دارد، امکان نگهداری و تعمیرات آن به آسانی در دسترس می باشد.

استفاده از قطعات استاندارد (دسترسی به قطعات مصرفی) : از آنجایی که این کولر با تیراژ بالا و در شرکت های مختلف داخلی تولید می شود، از نظر امکان تامین قطعات مصرفی مشکلی وجود نخواهد داشت. اصلی ترین قسمت کولر آب موتور دستگاه است که با توجه به نوع آن، در داخل کشور نیز تولید می شود. موتور مورد استفاده در کولرهای آبی نوع قفسی (قفس سنجابی) با راه انداز خازنی یا مقاومتی دو دور می‌باشند، که در قدرتهای مختلف ۲۵/۰ ، ۵/۰ و ۷۵/۰ اسب بخار و بالاتر نسبت به حجم هوادهی کولر انتخاب می‌شوند. این نوع موتورها به دلیل نداشتن کلکتور (روتور سیم پیچی شده) با صدای بسیار کم، حجم، قیمت کمتر و عمر طولانی‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند. موتور کولر دارای دو دور حدود 1000 و 1500دور در دقیقه است، که به نام دور کند و دور تند معروف است. ساختمان این موتورها براساس سه مشخصه سیم پیچ که راه انداز دورکند و دورتند هستند، ساخته می‌شوند.

قابلیت اطمینان (احتمال خرابی منجر به توقف) : با توجه به مواردی که در بحث سهولت نگهداری و تعمیرات این تجهیز گفته شد، از آنجایی که نگهداری و سرویس کولر آبی کار پیچیده ای نیست، می توان امور مربوط به این بحث را به سادگی انجام داد و در نتیجه این تجهیز با خرابی های جدی منجر به توقف مواجه نخواهد شد.

محدودیت های تجهیزات تهویه مطبوع : محدودیت اصلی این تجهیز در بحث امکان تامین آسایش حرارتی در اقلیم های گوناگون است که در بحث اقلیم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وضعیت انتقال امواج صوتی : نکته مهم برای نصب کولر آبی در تراس یا بالکن میزان انتقال سروصدا و لرزش آن به داخل فضا به خصوص اتاق های خواب است. بنابراین بهتر است بالکن هایی که در سمت آشپزخانه قرار می گیرند برای نصب کولرهای آبی اختصاص یابند و شرایط لازم مانند استفاده از شیشیه دو جداره و درزگیری در و پنجره ها نیز در نظر گرفته شود.

اقلیم : برخی تصور می‌کنند کولرهای آبی ویژه کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته هستند، در حالی که این وسیله سرمایشی، بهترین گزینه برای مناطق گرم و خشک است. در ایالت تگزاس آمریکا 80 درصد ساختمان‌ها توسط کولرهای آبی خنک می‌شوند. استفاده از این وسیله در کشورهایی مثل استرالیا و عربستان هم بسیار رایج است. بانک جهانی توصیه اکید دارد وسایل سرمایشی بر اساس ژست اقتصادی انتخاب نشود بلکه اقلیم جغرافیایی ملاک انتخاب قرار داده شود. افزایش بی‌رویه مصرف برق و تولید گازهای گلخانه‌ای دو عارضه‌ای است که استفاده غیرضروری از کولرهای گازی به جوامع تحمیل می‌کند. آسایش بدن در شرایطی ایجاد می‌شود که «دما، رطوبت و سرعت وزش باد» مناسب باشد. در انتخاب وسایل سرمایشی باید گزینه‌ای انتخاب شود که با توجه به شرایط محیط و همچنین اقلیم منطقه، بهترین کارایی را در این سه پارامتر داشته باشد. وسیله سرمایشی باید به گونه‌ای عمل کند که دمای محیط را به نقطه آسایش حرارتی برساند. در مناطقی مانند سواحل جنوبی و شمالی کشور که رطوبت بالایی دارند، استفاده از کولر آبی گزینه مناسبی نیست، چراکه این کولر با رطوبت‌زنی به هوا، دما را کاهش می‌دهند پس وقتی رطوبت هوا بالاست، افزایش رطوبت توسط کولرهای آبی، محیط را از دمای آسایش دورتر می‌کند.

در مناطقی مانند استان خوزستان که دمای هوا بالای 43 درجه است، کولرهای آبی توان کاهش دما تا 25 درجه را ندارند. کولرهای آبی در این مناطق فقط می‌توانند به کاهش نسبی هوا کمک کنند و توان رسیدن به دمای آسایش را ندارند. در مناطقی که دمای هوا تا 43 درجه بالا می‌رود و رطوبت پایینی دارند، کولرهای آبی بهترین گزینه هستند. یک دستگاه کولر آبی به تنهایی، هر سه دقیقه یک بار هوای داخل یک خانه 120 متری را عوض می‌کند و محیط خانه را به دمای آسایش می‌رساند. یک کولر استاندارد در 99 درصد مواقع، توان رساندن دمای محیط به شرایط آسایش را دارد؛ یعنی در هر سال تنها در 28 ساعت که دمای هوا فوق گرم می‌شود، توان پاسخگویی را ندارد. طبع بدن افراد با توجه به شرایط سنی، جسمی، جنسی و روحیه‌ای متفاوت است. به همین دلیل نمی‌توان در یک شرایط ثابت، رضایت همه افراد را از دمای محیط جلب کرد. بر اساس استانداردها، کولری که بتواند رضایت 80 درصد افراد را جلب کند، یک وسیله سرمایشی مطلوب است.در شهرهایی که دمای هوای بالای 39 درجه است، استفاده از کولرهای آبی سلولزی به جای کولرهای آبی پوشالی توصیه می‌شود. این کولرها به دلیل بهره‌وری بالاتری که دارند، دمای محیط را با مصرف انرژی کمتری به نقطه مطلوب می‌رسانند.

کاربری : با توجه به ظرفیت های متنوع کولر آبی ( از ۴۰۰ تا ۱۳۰۰۰ فوت مکعب بر دقیقه) و همچنین امکان تامین هوای تازه توسط این تجهیز در بسیاری از کاربری ها قابلیت کاربرد را دارد. با توجه به اقلیم، در کاربری های عمومی مانند ساختمان های اداری، مسکونی غیر لوکس، مساجد و ... با توجه به میزان بار حرارتی مورد نیاز و ارتفاع کف تا سقف می توان از کولر آبی برای ایجاد شرایط آسایش حرارتی استفاده نمود.

نتیجه بررسی پارامترها برای کولر آبی

از معایب کولرهای پوشالی می توان به امکان جذب گرد و خاک محیط به پوشال ها و انتقال آن ها به فضای کاربری اشاره کرد. مهمترین برتری کولرهای آبی نسبت به کولرهای گازی، قیمت پایین تر و نیاز بسیار کمتر برای تعمیر احتمالی آنها است. توجه شود که کانال کشی مناسب در هوادهی و سرمادهی کولرهای آبی نقش بسیار پررنگی دارد. ضمن اینکه هزینه برق مصرفی با روشن کردن کولرهای آبی دارای برچشسب انرزی B به بالا، بسیار کمتر از هزینه برق مصرفی ناشی از روشن کردن کولرهای گازی است. کولر آبی سولولزی تقریبا تمام ویژگی های کولرهای آبی پوشالی را دارد، با این تفاوت که در این کولرها به جای پوشال از پدهای سولولزی  متراکم استفاده شده است. مزیت پدهای سولولزی به پوشال این است که هم نیاز به تعویض سالیانه ندارند (عمر تقریبی ۴ سال) و هم اینکه این پدها به دلیل تراکم بالا(يك متر مكعب از اين پد معادل 660 متر مربع سطح واسطه تبخيري است)، اجازه ورود گرد و غبار و ذرات را به درون پروانه و موتور و در نهایت محیط کاربری را نمی دهند. بازده کولر های آبی پوشالی در نهایت ۷۰ درصد است ولی در کولر های آبی سولولزی در شرایط مناسب این عدد را می توان تا ۸۵ درصد بالا برد. در نتیجه استفاده از کولرهایی با پد سولولزی به جای کولرهای پوشالی برای مناطق با آب و هوای آلوده (مانند شهرهای غربی کشور که با پدیده ریزگرد ها مواجه هسند) پیشنهاد می شود. ضمن اینکه جنس و تراکم این پدها باعث می شود آب بیشتری جذب کنند و بنابراین کولرهای دارای پد سولوزی می توانند سرمایی بیشتر و یکنواخت تر نسبت به کولرهای پوشالی به فضای کاربری بدمند. البته باید توجه داشت ه پدهای سولوزی از پوشال کمی گرانتر هستند و  نسبت به نمونه هم‌قدرت خود در کولرهاي معمولي 30 تا 40 درصد هزينه بيش‌تري بر مشتري تحميل مي‌کنند. قدرت سرمادهی انواه کولرهای آبی به هیچ عنوان قابل رقابت با سرمادهی کولرهای گازی نیست و در بهترین شرایط می توانند دمای هوای بیرون را تا حد دمای مرطوب (wet bulb) منطقه کاهش دهند و هوای خنک با رطوبت حدود ۹۰ درصد را وارد فضای کابری کنند، بنابراین هرچه اختلاف دمای خشک (dry bulb) و دمای مرطوب منطقه ای بیشتر باشد، استفاده از کولر های آبی مناسب تر و بازده آنها بیشتر خواهد بود.  به طور کلی مزایای استفاده از کولرهای سولوزی شامل بازدهی بیشتر، مصرف برق کمتر، رسوب گیری کمتر، درصد جذب آب بیشتر (تقریبا ۱۰۰ لیتر در هر مترمربع پد) و عدم تشکیل قارچ بر روی بدنه می شود. همچنین از آنجایی که پد سولوزی، حمل قطرات آب تبخیر نشده را در جریان هوا به حداقل می رساند، از این رو انتقال باکتری های مضر تنفسی کاهش یافته و در نتیجه هوای مطبوع سالم تری را تامین می کند.

امروزه امکان استفاده از تجهیزات کنترلی جدید نیز در کولرهای آبی فراهم شده است و می توان به کمک این تجهیزات دمای مناسب برای محیط تعریف کرد تا دمای محیط توسط ترمومتر کنترل شود. کلیدهای هوشمند با کنترل میزان آب مصرفی کولر از هدر رفتن بی رویه آب جلوگیری می کنند و مصرف انرژی الکتریکی را به وسیله تنظیم تایمر کاهش می دهند. همچنین با استفاده از این تجهیزات عمر قطعات الکترونیکی مانند، الکتروموتور و پمپ آب کولر نیز افزایش می یابد، زیرا در برابر قطع و وصل شدن ناگهانی برق، مقاومت دستگاه را افزایش داده و همچنین از خشک شدن پوشال ها جلوگیری می کنند و فرسودگی آنها را کاهش می دهند. لازم بذکر است که کلیدهای هوشمند کولر آبی امکان کنترل از راه دور به وسیله ریموت را نیز دارند. همچنین کلید های هوشمند علاوه بر قابلیت نمایش دمای محیط، می توانند در سه مرحله کم، متوسط و زیاد سرعت کولر را تنظیم نمایند و بر روی این صفحه کلید عملکرد حالت اقتصادی ECO نیز تعبیه شده است که با انتخاب این حالت در لحظه اول خنکی بیشتری ایجاد می شود ولی به طور اتوماتیک و با توجه به دمای محیط از سرعت کولر کم می گردد تا مصرف برق به حداقل برسد. ویژگی دیگر کولرهای آبی جدید که در راستای هوشمندی این دستگاه است، وجود تایمر ۲۴ ساعته می باشد که از طریق آن به راحتی می توان زمان روشن و خاموش شدن کولر را نیز تنظیم نمود. در ضمن اگر طی ۲۴ ساعت هیچگونه فرمانی به کولر داده نشود، کولر با توجه به تایمر به صورت خودکار خاموش می شود.

 

* این مطلب ادامه دارد... 

لینک های مرتبط : 

ارزیابی کمی و کیفی خنک کن های تبخیری (بخش دوم:هواشوی)

منبع : بخشی از کتاب تاسیسات مکانیکی ساختمان ویژه مهندسان معماری و عمران - مولف : پیمان ابراهیمی ناغانی، بهنام آسایش - انتشارات نوآور


۰ دیدگاه