آموزش نرم افزار CONTAM (بخش سوم)

۱ سال پیش ۷۶۶ ۰

نرم افزار CONTAM یک برنامه تحلیل کامپیوتری هوای داخل ساختمان است که به صورت رایگان توسط موسسه ملی استاندارد و تکنولوژی آمریکا (NIST) ارائه شده است. 

این برنامه کاربردهای گوناگونی دارد که از جمله مهم ترین آن ها، تحلیل جریان هوای بین فضاهای مختلف داخلی و همچنین بین داخل و خارج ساختمان، تعیین مقدار نفوذ هوا در ارتفاعات مختلف و طبقات مختلف ساختمان از طریق بازشو ها یا نشتی های جداره های ساختمان، و نیز تحلیل پخش آلودگی و دود است که کارآیی بسیار قابل توجهی در طراحی سامانه های کنترل دود  و سیستم های فشار مثبت ( مانند پلکان و آسانسور) دارد.

قابلیت های خوب محاسباتی این نرم افزار در عین سادگی محیط آن، باعث شده است در مراجع معتبر حوزه کنترل دود مانند ASHRAE HANDBOOK OF SMOKE CONTROL ENGINEERING نیز به عنوان ابزار شاخص برای طراحی این سامانه ها معرفی شود. 

مجموعه پیش رو، سومین قسمت از سطح مقدماتی آموزش نرم افزار CONTAM برای طراحی سامانه های کنترل دود و فشار مثبت در ساختمان است که توسط مهندس علیرضا اعتماد، به منظور ارتقای کیفی سطح طراحی های مهندسی کنترل دود در کشورمان تولید شده است.

 

 

 

* این مطلب ادامه دارد ...

لینک مطالب مرتبط :

آموزش نرم افزار CONTAM (بخش اول)

آموزش نرم افزار CONTAM (بخش دوم)

آموزش نرم افزار CONTAM (بخش چهارم)

کنترل، تخلیه دود و تهویه پارکینگ ها (بخش اول)

کدام پارکینگ ها نیاز به تهویه مکانیکی ندارند؟

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله (بخش اول)۰ دیدگاه