طراحی سامانه فشار مثبت راه پله (بخش سوم)

۷ ماه قبل ۲۸۸ ۰

مثال 1 : برای ساختمان شکل زیر، مناطق جریان را که باید در آنالیز معادله جبری از راه پله شماره 1 استفاده شود، محاسبه کنید. ارتفاع کف از کف (و کف از سقف) 10 فوت (05/3 سانتیمتر) می‌باشد. ارتفاع ساختمان و راه پله‌ها 160 فوت (8/48 سانتیمتر) است. برای مقادیر بالای نشتی درب‌های منفرد و دیوارهای راه پله از نواحی جریان ذکر شده در جدول صفحه 501 استفاده شود. راه پله‌ها دارای دریچه دسترسی به سقف هستند و از مقدار ناحیه جریان یک درب منفرد برای دریچه نیز استفاده شود.

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله

حل :

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله

 

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله

 

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله

 

مثال 2 : برای راه پله یک ساختمان اداری با 5 طبقه، مقدار فشار مورد نیاز را محاسبه نمایید. هر طبقه دارای ارتفاع 17 فوت، عرض 28 فوت و طول 48 فوت می‌باشد. این راه پله دارای دو عدد درب تک لنگه با ابعاد 3*7 اینچ و یک درب دو لنگه با ابعاد 6*7 اینچ است. فرض کنید هر 3 درب باز است و حداکثر اختلاف فشار بین راه پله و فشار اداری 0.037 اینچ ستون آب می‌باشد.

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله

 

حل:

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله

 

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله

 

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله

 

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله

 

لینک مطالب مرتبط :

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله (بخش اول)

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله (بخش دوم)

 

منبع : کتاب تاسیسات بهداشتی ساختمان - مولف : پیمان ابراهیمی ناغانی، بهنام آسایش - انتشارات نوآور


۰ دیدگاه