طراحی سامانه فشار مثبت راه پله (بخش اول)

۷ ماه قبل ۱,۱۴۳ ۰

سامانه فشار مثبت پلکان به منظور بالا بردن فشار هوای داخل دهلیز پلکان اجرا شده و هدف از آن ایجاد محیطی امن و عاری از دود به منظور فرار ساکنین می‌باشد. اجرای این سامانه در ساختمان‌هایی که طبق دستورالعمل ایمنی معماری نیاز به سامانه فشار مثبت دارند؛ اجباری است.

محاسبات سامانه فشار مثبت باید بر اساس ایجاد اختلاف فشار مناسب در دهلیز پلکان نسبت به فضای مجاور انجام شود. مقدار فشار هوای داخل دهلیز پلکان پس از راه اندازی سامانه فشار مثبت باید به اندازه‌ای باشد که اجاز نفوذ دود ناشی از حریق را به دهلیز پلکان ندهد. حداقل اختلاف فشار نسبت به فضای مجاور، در ساختمان‌های مجهز به شبکه اسپرینکلر، 12.5 پاسکال و در سایر ساختمان‌ها، 25 پاسکال باید باشد.

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله

انتخاب تجهیزات سامانه فشار مثبت شامل فن، الکترومتور و غره باید بر اساس مشخصات فنی سازنده و نموارهای فشار و دبی و همچنین به گونه‌ای انجام شود که توان ایجاد اختلاف فشار مناسب را دارا باشد. درب‌های دهلیز پلکان باید به مکانیز خود بسته شو مجهز باشد. محل نصب فن باید در فضای آزاد (ترجیحا روی بام) باشد. طبق استاندارد NFPA کد 101 حداکثر فشار بین فضای امن و فضای حریق باید به اندازه‌ای باشد که مانع بسته شدن درب‌ها نشود. به عبارت دیگر مقدار فشار هوای داخل باکس پلکان پس از راه اندازی سامانه فشار مثبت باید حداکثر به اندازه‌ای باشد که نیروی وارد بر درب پلکان در هیچکدام از طبقات، از نیروی مجاز جهت باز کردن درب (133 نیوتن) بیشتر شود. به عیارت دیگر مقدار نیروی لازم برای باز کردن درب نباید از 133 نیوتن بیشتر شود. مقدار این نیرو به ابعاد درب، فاصله دستگیره تا کناره درب، نیرو لازم جهت غلبه بر جک خود بست درب و اخلتف فشار، بستگی دارد.

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله

 

حداقل اختلاف فشار مورد نیاز سیستم فشار مثبت راه پله

برای درب‌های اساندارد می‌توان از جدول زیر که برگرفته از فرمول قبلی است استفاده نمود:

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله

سامانه فشار مثبت باید در ارتباط با سامانه اعلام حریق بوده و راه اندازی آن باید توسط یک یا هر دو شرط ذیل باشد:

1. سامانه کشف و اعلام حریق (در اثر دود، نرخ سرعت افزایش حرارت، کاشف چند شرطی، فلوسوئیچ اسپرینکلر و ..)

2. سوئیچ مخصوص آتشنشانی (راه اندازی به صورت دستی)

دوربند محافظت شده پلکان در برابر دود، می‌بایست به وسیله یکی از روش‌های زیر در برابر نفوذ دود محافظت شده باشد:

 1. تامین یک لابی تهویه شده

2. یک بالکن خارجی باز

3. ایجاد فشار مثبت

محافظت شفت آسانسور در برابر نفوذ دود می‌بایست به وسیله یکی از روش‌های زیر صورت گیرد:

 1. تامین یک لابی تهویه شده

2. ایجاد فشار مثبت در شفت آسانسور (فشار مثبت در چاه باید بین 25 تا 67 پاسکال باشد) در این حالت هوای ورودی باید از بیرون ساختمان و از یک محل تمیز تامین شود، بطوری که حداقل 6 متر با هرگونه سیستم خروج هوا فاصله داشته باشد.

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله

 

طراحی سامانه فشار مثبت راه پله

 

لینک مطالب مرتبط :

آموزش نرم افزار CONTAM (بخش اول)

کنترل، تخلیه دود و تهویه پارکینگ ها (بخش اول)

 

*این مطلب ادامه دارد ...

 

منبع : کتاب تاسیسات بهداشتی ساختمان - مولف : پیمان ابراهیمی ناغانی، بهنام آسایش - انتشارات نوآور


۰ دیدگاه