کنترل، تخلیه دود و تهویه پارکینگ ها (بخش اول)

۷ ماه قبل ۲۲۴ ۰

هدف از راه اندازی سامانه‌های تهویه پارکینگ مندرج در آیین نامه آتشنشانی، تخلیه و کنترل حرارت، دود و محصولات ناشی از حریق و همچنین تهویه گازهای سمی ناشی از کارکرد موتور خودروها و اگزوز وسایل نقلسه می‌باشد. صه صورت کلی جهت تخلیه گاز اگزوز خودروها و کاهش غلظت آلاینده‌های محیط، حداقل 6 مرتبه تعویض هوا در ساعت (ACH) برای طبقات پارکینگ در شرایط عادی و جهت تخلیه دود و محصولات حریق، حداقل 10 مرتبه تعویض هوا در ساعت برای یک طبقه پارکینگ در نظر گرفته می‌شود. 

تخلیه دود پارکینگ

مقدار هوای جبرانی باید معادل 75 الی 50 درصد هوای تخلیه بوده و فشار پارکینگ همواره منفی باشد. جهت جلوگیری از گستش حریق در پارکینگ سرعت متوسط حرکت هوا در هر مقطع از پارکینگ نباید بیشتر از 2 متر بر ثانیه باشد. در صورتی که مساحت ناخالص هر طبقه از پارکینگ بیش از 2000 مترمربع، هر طبقه باید حداقل به دو قسمت با اندازه تثریبا مساوی تقسیم شده و به دو راه خروج دسترسی داشته باشد. خروج دوم استثنائا می‌تواند آسانسور و یا پله برقی باشد.

دهانه کانال‌های وروردی و خروجی هوا باید حداقل 3 متر از یکدیگر فاصله داشته و مستقیما ربروی هم نباشند. طراحی باید به گونه‌ای انجام شود که هوای تخلیه شده مجددا توسط فن هوای جبرانی به داخل باز نگردد. دهانه کانال‌های هوای جبرانی باید حداقل 3 متر از دودکش‌ها و هواکش‌های سایر قسمت‌ها فاصله داشته باشند. دهانه خروج هوای تخلیه باید از دستگاه‌های هواساز، کولرها و سایر مجاری تامین هوای فضاهای تحت تصرف انسان حداقل 3 متر فاصله داشته و در محل مسیرهای فرار و خروج افراد نباشد. دهانه کانال خروج هوا باید از سطح محل تردد متصرفین (نظیر معابر، حیاط و ...) حداقل 3 متر بالاتر باشد.

Smoke_Control-04.png

کلیه فن‌های تخلیه هوا و همچنین جت فن‌ها و تجهیزات جانبی الکتریکی و مکانیکی مرتبط با نصب فن‌های اصلی تخلیه که ممکن است در معرض حریق و گازهای داغ ناشی از آن قرار بگیرند، باید حداقل یک ساعت در برابر حرارت 300 درجه سانتی گراد (کلاس F300) مقاومت داشته و دارای گواهینامه فنی معتبر داخلی یا بین‌المللی باشند. فن‌های هوای جبرانی می‌توانند از نوع معمولی باشند.

Smoke_Control-05.png

محاسبات ابعاد کانال باید بر اساس حداکثر سرعت 12 متر بر ثانیه (معادل 2400 فوت بر دقیقه) انجام شود. در نظر گرفتن سرعت‌های بالاتر از این مقدار، تنها در شرایط خاص با ارائه محاصبات کامل افت فشار مسیر کانال و دریچه و توان فن انتخابی و اخذ تائیدیه سازمان آتشنشانی امکان پذیر است. سامانه تهویه مکانیکی باید به گونه‌ای طراحی شود که هر قسمت حداقل شامل دو فن باشد، بگونه‌ای که در صورت از کار افتادن یکی از فن‌ها، ظرفیت فن‌های باقیمانده، از 50 درصد ظرفیت مورد نیاز کمتر نباشد. ضمنا نحوه برق رسانی و راه اندازی این سامانه‌ها باید به گونه‌ای باشد که خرابی یا از کار افتادگی یکی از فن‌ها، روی عملکرد سایر فن‌ها تاثیری نداشته باشد.

تخلیه دود پارکینگ

 

تخلیه دود پارکینگ

 

* این مطلب ادامه دارد ...

 

منبع : کتاب تاسیسات بهداشتی ساختمان - مولف : پیمان ابراهیمی ناغانی، بهنام آسایش - انتشارات نوآور


۰ دیدگاه