آزمون کارشناسی رسمی رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات قوه قضائيه

۱ سال پیش ۱,۰۰۰ ۰

بودجه بندی و الویت مطالعه سرفصلها و سوالات اثرگذارتر در آزمون کارشناسی رسمی رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات قوه قضائيه

 

نظر به نتایج تحلیل سوالات آزمونهای ادوار گذشته رشته کارخانجات قوه قضائيه، الویت بودجه بندی مطالعه و میزان تاثیرگذاری هریک از سرفصلهای درسنامه و راهنمای آزمونها به ترتیب ذیل می باشد :

آزمون کارشناس رسمی قوه قضائیه

الویت بودجه بندی سرفصل های تاثیر گذار تر در آزمون کارخانجات قوه قضائيه به ترتیب ذیل می باشد:

آزمون کارشناس رسمی قوه قضائیه

تاریخ انتشار : 1399/01/20

گروه خبری DPEEG


۰ دیدگاه