تعطیلی فعالیت کارگاه های ساختمانی شهر تهران جهت پیشگیری از انتشار ویروس COVID-19

۱ سال پیش ۹۲۵ ۰

اطلاعیه ستاد مبارزه با کرونای شهرداری تهران در خصوص تعطیلی فعالیت کارگاه های ساختمانی شهر تهران جهت پیشگیری از انتشار بیماری کرونا

 

به نقل از  رضا کرم محمدی جانشین رئیس و دبیر ستاد مبارزه با کرونای شهرداری تهران :

استمرار فعالیت های ساختمانی در محیط کارگاه های ساختمانی، غالبا با حضور تجمعی، متراکم و با همجواری و ارتباط نزدیک کاری فعالان این حوزه شامل کارگران، مهندسان و غیره توآم می باشد. این در حالیست که حمل و نقل مواد و مصالح و ترددهای مترتب بر آن بر افزایش گسترش بیماری بین عوامل و نیز همسایگان همجوار، نقش و تاثیر عمده ای خواهد داشت.

به همین دلایل و بر اساس پیشنهاد معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران و نیز رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، بدین وسیله کلیه فعالیت های کارگاه های ساختمانی (به غیر از موارد اعمال تمهیدات ایمنی) در شهر تهران تا اطلاع ثانوی تعطیل و معلق اعلام می گردد. 

بدیهی است نظارت و کنترل اجرای این امر بر عهده شهرداران محترم مناطق خواهد بود.

تعطیلی کارگاه، کرونا

منبع : خبرگزاری مهر

تاریخ انتشار : 1399.01.11

 

گروه خبری DPEEG


۰ دیدگاه