کنترل نویز و ارتعاشات در سیستم های تهویه مطبوع (بخش پنجم:ضوابط آسایش صوتی)

۶ ماه قبل ۲۰۱ ۰

به طور کلی نویز قابل قبول سیستم تهویه مطبوع باید دارای پنج ویژگی زیر باشد:

1. زیاد بلند نباشد و معیار NC، RC یا dbA در نظر گرفته شده برای شرایط طرح را پاس نماید.

2. شدت آن به صورت نوسانی کم و زیاد نشود، به خصوص اینکه دارای پروید های کوتاه نباشد.

3. دارای تن های قابل شنیدن نباشد. تن فرکانسی، یک دامنه محدود فرکانسی است که اگرچه سطح صوت آن از بقیه اصوات محیط بیشتر نیست؛ ولی به دلیل کوچک بودن باند فرکانسی، آزار دهنده است. مانند صدای چکه شیر آب که معمولا صوتی با فرکانس حدود 250 Hz تولید می نماید. این صدا گرچه از صدای هوای خروجی از دیفیوزرها و سایر صداهای محیط بلندتر نیست؛ ولی معمولا ذهن افراد مدام به آن توجه می نماید و به این دلیل آسایش صوتی را مختل می نماید.

4. از نظر طیفی بالانس باشد، یعنی روی یک فرکانس خاص شدت بیشتری نداشته باشد.

5. بیش از حد ساکت نباشد.

 سه مورد اول برای نویز تهویه مطبوع در تمام فضاها صادق هستند. دو مورد آخر در مورد اتاق هایی مهم هستند که کیفیت صوت در آنها اهمیت دارد و جاهایی که نویز سیستم تهویه مطبوع پوششی برای کاهش اثر پریشان کننده ناشی از صداهای خارج از اتاق، ایجاد می نماید. جدول زیر محدوده توصیه شده برای مقادیر عددی و اهداف طراحی برای فضاهای تحت اشغال متفاوت ارائه می نماید.

آکوستیک

اهداف طراحی که در جدول ارائه شده اند ممکن است در بعضی موارد محافظه کارانه باشند. بسته به شرایط اقتصادی مقادیر طراحی را می توان تا حداکثر 5 واحد بیشتر در نظر گرفت. این به شرطی است که 5 ویژگی گفته شده همگی رعایت شوند.

 

لینک های مرتبط

کنترل نویز و ارتعاشات در سیستم های تهویه مطبوع (بخش اول)

کنترل نویز و ارتعاشات در سیستم های تهویه مطبوع (بخش دوم:مفاهیم انتقال و سنجش صوت)

 

نگارش : رضا جعفری زاده، پیمان ابراهیمی ناغانی

منبع :

1. بخشی از کتاب راهنمای کاربردی کنترل نویز و ارتعاشات در سیستم های تهویه مطبوع - مولف : پیمان ابراهیمی ناغانی، سید علیرضا ذوالفقاری، رضا جعفری زاده - انتشارات نوآور

2. کتاب هندبوک مبانی ASHRAE  - ترجمه علیرضا ذولفقاری، پیمان ابراهیمی، رضا جعفری زاده - انتشارات نوآور


۰ دیدگاه