کنترل نویز و ارتعاشات در سیستم های تهویه مطبوع (بخش سوم:جمع اثرهای سطح صوتی چند منبع )

۱ سال پیش ۸۹۱ ۰

 

برای تخمین سطح صوتی ناشی از چند منبع صوتی مختلف با سطح صوتی متفاوت باید شدت‌ها (و نه سطح‌ها) با هم جمع شوند. بنابراین سطح‌ها در ابتدا به شدت تبدیل شوند. شدت‌ها با هم جمع شوند و سپس مجدداً به سطح صوت تبدیل شوند. بنابراین ترکیب چند سطح صوتی مختلف یک سطح Lsum ایجاد می‌نماید که به صورت زیر داده می‌شود. 

آکوستیک، نویز، سر و صدا، Acoustic

یک روش ساده‌تر و با دقت کمتر در جدول 3 نشان داده شده است. این روش، اگرچه دقیق نیست ولی نتایج خطایی در حد dB 1 یا کمتر دارند. روش جدول 10 و رابطه 3 برای منبع صوت‌هایی صحیح است که به یکدیگر وابسته نباشند که این فرض در اکثر سیستم‌های متداول HVAC صحیح است. 

آکوستیک، نویز، سر و صدا، Acoustic

روش استفاده از جدول بالا را با ذکر یک مثال توضیح می­دهیم. فرض کنیم دو تجهیز تهویه مطبوع در یک اتاق قرار داشته باشند و سطح فشار صوت آنها بر مبنای کاتالوگ سازنده 40 و 45 دسیبل باشد، سطح فشار صوتی که در اتاق شنیده می­شود چند دسیبل خواهد بود؟

بین سطح فشار صوت دو منبع صوتی، 5 دسیبل اختلاف وجود دارد و بر اساس جدول بالا باید 1 دسیبل به سطح صوت بزرگتر بیفزائیم. در نتیجه سطح فشار صوت شنیده شده در اتاق برابر 46 دسیبل خواهد بود.

آکوستیک، نویز، سر و صدا، Acoustic

لینک های مرتبط

کنترل نویز و ارتعاشات در سیستم های تهویه مطبوع (بخش اول)

کنترل نویز و ارتعاشات در سیستم های تهویه مطبوع (بخش دوم:مفاهیم انتقال و سنجش صوت)

 

نگارش : رضا جعفری زاده، پیمان ابراهیمی ناغانی

منبع :

1. بخشی از کتاب راهنمای کاربردی کنترل نویز و ارتعاشات در سیستم های تهویه مطبوع - مولف : پیمان ابراهیمی ناغانی، سید علیرضا ذوالفقاری، رضا جعفری زاده - انتشارات نوآور

2. کتاب هندبوک مبانی ASHRAE  - ترجمه علیرضا ذولفقاری، پیمان ابراهیمی، رضا جعفری زاده - انتشارات نوآور


۰ دیدگاه